И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Брацигово
област ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 17
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 17
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8543
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 12
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 10
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 18
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 5431
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 5431
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 610
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 4821

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1070
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"157
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"672
9ПП "АТАКА"189
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"179
22ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"92
24ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ АПОСТОЛОВ Георги Николаев Апостолов242
25МK Възраждане123
26MK БЪДЕЩЕ ЗА БРАЦИГОВО605
27ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ВАСИЛ КОСТАДИНОВ СПАСОВ Васил Костадинов Спасов108
28ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"43
29ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”148
30ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”211
32ПП ЕСИ106
36ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”89
37ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"121
38ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"495
39ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГРУЙЧО ДИМИТРОВ БАТАЧЕВ Груйчо Димитров Батачев171

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 284 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"6
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4
26MK БЪДЕЩЕ ЗА БРАЦИГОВО4
38ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"3


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Борис Пеев Малинов
Денка Станкова Николова
Анета Георгиева Рашайкова
Дима Ангелова Пашкулева
Стоян Димитров Вълков
Надежда Борисова Казакова
Георги Василев Кабов
Рангел Тодоров Тасков
Веселин Атанасов Христев
Милка Иванова Кънчева
Младен Димитров Китов
Милана Истилиянова Тодовичина
Костадинка Димитрова Найденова
Димо Василев Милковски
Илия Георгиев Калинов
Румяна Миткова Иванова
Стефка Петрова Казакова