И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Звъничево
на 23.10.2011 г.

община Пазарджик

област ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 2
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 1698
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 0
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 925
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 925
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 50
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 875

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Стойно Иванов ДимитровПП "ГЕРБ"88
8Христина Асенова ГрудеваПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"81
17Иван Георгиев ИвановПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"3
22Костадин Фердинандов КафеджийскиКП ГРАЖДАНСКИ ИЗБОР-МОДЕРНА ПОЛИТИКА195
28Стойко Димитров ФодуловКП ВЯРА ,МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НИЕ,БЗНС,ЗНС135
37Спаска Йорданова МилеваПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"22
46Иван Петров ЯнкуловКП ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК351

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Звъничево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Костадин Фердинандов Кафеджийски,
издигнат от КП ГРАЖДАНСКИ ИЗБОР-МОДЕРНА ПОЛИТИКА

2. Иван Петров Янкулов,
издигнат от КП ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК