Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Брацигово

Кандидати за кмет на община

 • 2.Борис Пеев Малинов
  ПП "ГЕРБ"
 • 9.Теменужка Благова Батаклиева
  ПП "АТАКА"
 • 23.Васил Михайлов Гюлеметов
  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ
 • 25.Груйчо Славчев Славчев
  МK Възраждане
 • 29.Илия Василев Геров
  ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”
 • 38.Илия Георгиев Калинов
  ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Борис Пеев Малинов

  2.Денка Станкова Николова

  3.Анета Георгиева Рашайкова

  4.Дима Ангелова Пашкулева

  5.Стоян Димитров Вълков

  6.Надежда Борисова Казакова

  7.Йорданка Иванова Петкова

  8.Тодор Николов Костадинов

  9.Боряна Петрова Кънева

  10.Ангел Стефанов Андреев

  11.Петър Стоянов Георгиев

  12.Ангелина Василева Христоскова

  13.Никола Димитров Янев

  14.Димитър Ангелов Велев

  15.Иван Георгиев Трендафилов

  16.Димитър Николов Велчев

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Абедин Ахмедов Гавазов

  2.Иско Ахмедов Османов

  3.Иван Михайлов Георгиев

  4.Тодор Ангелов Илиев

  5.Ангел Асенов Чакъров

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Георги Василев Кабов

  2.Рангел Тодоров Тасков

  3.Веселин Атанасов Христев

  4.Милка Иванова Кънчева

  5.Георги Ангелов Начков

  6.Галина Василева Траянова

  7.Веска Илиева Кръстева

  8.Георги Великов Великов

  9.Васка Крумова Спасова

  10.Васил Янков Йорданов

  11.Людмил Енев Стоичков

  12.Марийка Николова Млечкова

  13.Водица Панделиева Тюкенова

  14.Цонка Тодорова Паунова

  15.Илия Иванов Милушев

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Теменужка Благова Батаклиева

  2.Иванка Веселинова Николова

  3.Кръстю Георгиев Даскалов

  4.Мильо Тодоров Милев

  5.Иван Атанасов Петров

  6.Иван Щерев Кърпачев

  7.Георги Богданов Горанов

  8.Георги Илиев Попов

 • 17.ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

  1.Костадин Данаилов Чомпалов

  2.Мария Светославова Апостолова

  3.Снежана Георгиева Терзиева

  4.Атанас Груйчев Тошков

  5.Мария Любенова Ценова

  6.Диана Спасова Стоянова

  7.Иван Величков Костадинов

  8.Евелин Тенев Петков

  9.Георги Димитров Василев

  10.Магдалена Емилова Хаджиева

 • 22.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

  1.Таня Димитрова Валинкова

  2.Тодор Търпов Тосев

  3.Калина Стоянова Ангелова

  4.Юсеин Яшаров Адилов

 • 24.ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ АПОСТОЛОВ

  1.Георги Николаев Апостолов

 • 25.МK Възраждане

  1.Груйчо Славчев Славчев

  2.Таня Иванова Ставрева

  3.Димитър Георгиев Пелев

  4.Васил Георгиев Китенов

  5.Димитър Стоянов Маргаров

  6.Стоянка Трендафилова Трендафилова

  7.Кръстьо Костадинов Петков

  8.Никола Атанасов Донов

  9.Димитрия Ангелова Костадинчева

  10.Иван Николов Караиванов

  11.Иванка Георгиева Стоименова

 • 26.MK БЪДЕЩЕ ЗА БРАЦИГОВО

  1.Младен Димитров Китов

  2.Милана Истилиянова Тодовичина

  3.Костадинка Димитрова Найденова

  4.Димо Василев Милковски

  5.Мария Григорова Батаклиева

  6.Ивелина Стефанова Дамова

  7.Екатерина Василева Цойкова

  8.Николай Симеонов Глухчев

  9.Васил Ангелов Василев

  10.Костадин Димитров Стефанов

  11.Ива Василева Ликоманова

  12.Мария Щерева Калинова

 • 27.ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ВАСИЛ КОСТАДИНОВ СПАСОВ

  1.Васил Костадинов Спасов

 • 28.ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

  1.Георги Стефанов Бабачев

  2.Петър Иванов Радулов

  3.Екатерина Данаилова Духова

 • 29.ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”

  1.Илия Василев Геров

  2.Георги Христов Щерев

  3.Груйо Александров Хаджийски

  4.Петя Иванова Георгиева

  5.Нели Иванова Донова

  6.Мариян Валентинов Рогашки

  7.Васил Димитров Грънчаров

  8.Борислав Атанасов Атанасов

  9.Атанас Николов Донов

  10.Сергей Христов Боянов

  11.Кина Жекова Боянова

 • 30.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”

  1.Йордан Трендафилов Мадаров

  2.Елена Василева Банкова

  3.Стефан Иванов Щерев

  4.София Кирилова Кътева

  5.Петър Николов Гьошев

  6.Георги Стефанов Цветков

  7.Валентин Димитров Георгиев

  8.Георги Спасов Шопов

 • 32.ПП ЕСИ

  1.Али Нуриев Алиев

  2.Асен Юриев Стоянов

  3.Илиан Ярославов Стоянов

  4.Ангел Руменов Зарков

 • 36.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

  1.Дончо Асенов Асенов

  2.Иван Сашов Цонев

  3.Симеон Троянов Георгиев

  4.Юсеин Шефкетов Неджипов

  5.Андон Василев Асенов

 • 37.ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

  1.Калчо Георгиев Калев

  2.Екатерина Павлова Дамянова-Шишкова

  3.Дениела Иванова Хаджиева-Велиславова

  4.Ламбри Петров Тодоров

  5.Николинка Борисова Щерева

  6.Никола Лазаров Лазаров

  7.Атанас Костадинов Шишков

 • 38.ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Илия Георгиев Калинов

  2.Румяна Миткова Иванова

  3.Стефка Петрова Казакова

  4.Иванка Костадинова Барбова

  5.Иван Петков Велчев

  6.Росица Ангелова Дафова

  7.Георги Иванов Христов

  8.Мария Костадинова Чолакова

  9.Йордан Кръстев Вълков

  10.Даниела Георгиева Борисова

  11.Росица Димитрова Манолова

  12.Таня Йорданова Троянова

 • 39.ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГРУЙЧО ДИМИТРОВ БАТАЧЕВ

  1.Груйчо Димитров Батачев

Батак Белово Брацигово Велинград Лесичево Пазарджик Панагюрище Пещера Ракитово Септември Стрелча