Избирателна активност за община Ковачевци към 21:00 часа

президентски   местни

Брезник Земен Ковачевци Перник Радомир Трън