Избирателна активност за община Земен към 21:00 часа

президентски   местни

Брезник Земен Ковачевци Перник Радомир Трън