В общината не се провежда втори тур за кмет на община.

Области