Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Неделино
Сума от всички действителни гласове за 2118. Неделино: 4236
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 326

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3967
Квота на Хеър: 305.15385
Общинска избирателна квота: 326

Партия12356891112131415
Vi23
0.54%
20
0.47%
697
16.45%
386
9.11%
29
0.68%
63
1.49%
134
3.16%
353
8.33%
589
13.90%
429
10.13%
1186
28.00%
327
7.72%
mi--2.284091.26494---1.156791.930171.405853.886561.07159
pi--21---11131
ri--0.284090.26494---0.156790.930170.405850.886560.07159
Доп. манд.--00---01110
Общо манд.--21---12241


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. ПП ГЕРБ1. Милка Асенова Любомирова210 64.42%
3. ПП ГЕРБ2. Стойко Димитров Еленов183 56.13%
3. ПП ГЕРБ3. Емил Василев Войводов138 42.33%
3. ПП ГЕРБ4. Надя Стефанова Хаджиева39 11.96%
3. ПП ГЕРБ5. Светла Руменова Дамянова24 7.36%
3. ПП ГЕРБ9. Росен Данчев Парушев23 7.06%
5. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС1. Румен Асенов Младенов314 96.32%
5. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС3. Бойко Пламенов Айвазов27 8.28%
5. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС2. Деян Красимиров Ръжев26 7.98%
11. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ1. Здравко Асенов Димитров151 46.32%
11. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ4. Асен Емилов Белев93 28.53%
11. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ3. Стоил Стоянов Синапов43 13.19%
11. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ5. Стоян Боянов Митев31 9.51%
11. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ2. Атанас Асенов Дуганов23 7.06%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Христо Илиев Петров168 51.53%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Стоян Ангелов Чаушев87 26.69%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ6. Румен Асенов Беширов79 24.23%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Илия Петров Вълчев77 23.62%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4. Здравко Йорданов Димитров65 19.94%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ8. Николай Стефанов Димитров24 7.36%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Огнян Стойков Бабачев226 69.33%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Сашо Росенов Бабачев171 52.45%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Стефан Борисов Петров27 8.28%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1. Стоян Стефанов Беширов492 150.92%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/10. Ружо Асенов Младенов124 38.04%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/8. Огнян Цветанов Годумов89 27.30%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/3. Генадий Янков Бакалов82 25.15%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/4. Надежда Красимирова Тодорова76 23.31%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/2. Розалинка Велкова Русева-Пейчева65 19.94%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/7. Васко Еньов Айвазов59 18.10%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/11. Бойко Ангелов Симеонов54 16.56%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/9. Николай Георгиев Симеонов46 14.11%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/6. Красимир Руменов Русев31 9.51%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/12. Величко Йорданов Йорданов28 8.59%
15. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Борислав Огнянов Беширов285 87.42%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. ПП ГЕРБ1Милка Асенова ЛюбомироваА64.42%
3. ПП ГЕРБ2Стойко Димитров ЕленовА56.13%
5. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС1Румен Асенов МладеновА96.32%
11. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ1Здравко Асенов ДимитровА46.32%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Христо Илиев ПетровА51.53%
12. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3Стоян Ангелов ЧаушевА26.69%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Огнян Стойков БабачевА69.33%
13. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2Сашо Росенов БабачевА52.45%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1Стоян Стефанов БешировА150.92%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/10Ружо Асенов МладеновА38.04%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/8Огнян Цветанов ГодумовА27.3%
14. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/3Генадий Янков БакаловА25.15%
15. НАРОДЕН СЪЮЗ1Борислав Огнянов БешировА87.42%