Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Борово
Сума от всички действителни гласове за 1803. Борово: 2640
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 204

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2222
Квота на Хеър: 170.92308
Общинска избирателна квота: 204

Партия123456910
Vi1337
50.64%
127
4.81%
105
3.98%
552
20.91%
71
2.69%
333
12.61%
97
3.67%
18
0.68%
mi7.82223--3.22952-1.94824--
pi7--3-1--
ri0.82223--0.22952-0.94824--
Доп. манд.1--0-1--
Общо манд.8--3-2--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ2. Красимир Йорданов Костадинов945 463.24%
1. ПП ГЕРБ9. Митко Иванов Стефанов71 34.80%
1. ПП ГЕРБ4. Тодор Тодоров Ников41 20.10%
1. ПП ГЕРБ3. Бисерка Ангелова Тодорова30 14.71%
1. ПП ГЕРБ8. Даринка Иванова Тотева25 12.25%
1. ПП ГЕРБ10. Донка Димитрова Янкова21 10.29%
1. ПП ГЕРБ11. Игнат Николов Димов19 9.31%
1. ПП ГЕРБ7. Георги Ламбев Георгиев17 8.33%
1. ПП ГЕРБ6. Асен Ангелов Георгиев16 7.84%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Георги Любенов Георгиев398 195.10%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Росен Русанов Русанов47 23.04%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Момчил Кирилов Стефанов31 15.20%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Цветомир Георгиев Цанев24 11.76%
6. Движение за права и свободи-ДПС1. Гюнайдън Расимов Кязимов218 106.86%
6. Движение за права и свободи-ДПС6. Ибраим Мюймюнов Ибраимов20 9.80%
6. Движение за права и свободи-ДПС2. Благой Георгиев Благоев19 9.31%
6. Движение за права и свободи-ДПС3. Салим Кадиров Назифов18 8.82%
6. Движение за права и свободи-ДПС5. Гюляй Рамиева Чаушева - Ибрямова18 8.82%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ2Красимир Йорданов КостадиновА463.24%
1. ПП ГЕРБ9Митко Иванов СтефановА34.8%
1. ПП ГЕРБ4Тодор Тодоров НиковА20.1%
1. ПП ГЕРБ3Бисерка Ангелова ТодороваА14.71%
1. ПП ГЕРБ8Даринка Иванова ТотеваА12.25%
1. ПП ГЕРБ10Донка Димитрова ЯнковаА10.29%
1. ПП ГЕРБ11Игнат Николов ДимовА9.31%
1. ПП ГЕРБ7Георги Ламбев ГеоргиевА8.33%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Георги Любенов ГеоргиевА195.1%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Росен Русанов РусановА23.04%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9Момчил Кирилов СтефановА15.2%
6. Движение за права и свободи-ДПС1Гюнайдън Расимов КязимовА106.86%
6. Движение за права и свободи-ДПС6Ибраим Мюймюнов ИбраимовА9.8%