Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Съединение
Сума от всички действителни гласове за 1633. Съединение: 4650
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 274

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4383
Квота на Хеър: 257.82353
Общинска избирателна квота: 274

Партия23456789
Vi93
2.00%
118
2.54%
56
1.20%
1351
29.05%
1169
25.14%
606
13.03%
608
13.08%
649
13.96%
mi---5.240024.534112.350442.35822.51723
pi---54222
ri---0.240020.534110.350440.35820.51723
Доп. манд.---01001
Общо манд.---55223


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"1. Георги Любенов Руменов909 331.75%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"5. Тодор Данаилов Празов116 42.34%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"3. Величка Илиева Кирова62 22.63%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"2. Атанас Лилов Вълков34 12.41%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"13. Илия Кръстев Караиванов33 12.04%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"6. Вълка Иванова Илинчева31 11.31%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"11. Стефан Димитров Балкански29 10.58%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"7. Георги Стоянов Маринчешки27 9.85%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"9. Веселина Иванова Попова25 9.12%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"10. Цветелина Рангелова Клинкова22 8.03%
6. ПП ГЕРБ1. Атанас Генов Балкански827 301.82%
6. ПП ГЕРБ6. Ангел Борисов Къцов144 52.55%
6. ПП ГЕРБ3. Катя Любенова Алова39 14.23%
6. ПП ГЕРБ2. Петя Томова Червенакова27 9.85%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Пенчо Кръстев Дерузов389 141.97%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Цонка Георгиева Димова69 25.18%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Димитър Методиев Царев39 14.23%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Детелина Руменова Илиева25 9.12%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Елена Събова Попова20 7.30%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"1. Чунка Георгиева Шилева302 110.22%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"9. Гергана Иванова Благинова57 20.80%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"8. Ирина Иванова Дараджанска55 20.07%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"5. Александър Величков Влашки49 17.88%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"2. Марин Петков Чушков35 12.77%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"7. Данаил Стоянов Матов30 10.95%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"10. Станимир Атанасов Гладийски20 7.30%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"1. Даниел Николаев Кацарски478 174.45%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"9. Станка Николова Стоицова- Чушкова57 20.80%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"2. Илия Запрянов Дребчев38 13.87%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"3. Борис Атанасов Къцов30 10.95%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"1Георги Любенов РуменовА331.75%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"5Тодор Данаилов ПразовА42.34%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"3Величка Илиева КироваА22.63%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"2Атанас Лилов ВълковА12.41%
5. МК "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ"13Илия Кръстев КараивановА12.04%
6. ПП ГЕРБ1Атанас Генов БалканскиА301.82%
6. ПП ГЕРБ6Ангел Борисов КъцовА52.55%
6. ПП ГЕРБ3Катя Любенова АловаА14.23%
6. ПП ГЕРБ2Петя Томова ЧервенаковаА9.85%
6. ПП ГЕРБ4Радка Илиева ИвановаБ
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Пенчо Кръстев ДерузовА141.97%
7. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Цонка Георгиева ДимоваА25.18%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"1Чунка Георгиева ШилеваА110.22%
8. МК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - НОВА АЛТЕРНАТИВА"9Гергана Иванова БлагиноваА20.8%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"1Даниел Николаев КацарскиА174.45%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"9Станка Николова Стоицова- ЧушковаА20.8%
9. МК "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО"2Илия Запрянов ДребчевА13.87%