Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Земен
Сума от всички действителни гласове за 1419. Земен: 1443
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 132

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1398
Квота на Хеър: 127.09091
Общинска избирателна квота: 132

Партия1234
Vi925
64.10%
9
0.62%
473
32.78%
36
2.49%
mi7.27825-3.72175-
pi7-3-
ri0.27825-0.72175-
Доп. манд.0-1-
Общо манд.7-4-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ2. Даниела Кирилова Владимирова451 341.67%
1. ПП ГЕРБ11. Сашко Йорданов Анев110 83.33%
1. ПП ГЕРБ9. Румен Петров Василев81 61.36%
1. ПП ГЕРБ5. Стефан Христов Маринов60 45.45%
1. ПП ГЕРБ6. Радостин Дончев Райчев50 37.88%
1. ПП ГЕРБ3. Димитър Боянов Димитров43 32.58%
1. ПП ГЕРБ10. Антоанета Кирилова Аспарухова26 19.70%
1. ПП ГЕРБ4. Елена Филипова Андонова21 15.91%
1. ПП ГЕРБ8. Антоанета Райчева Стефанова20 15.15%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Стефан Анков Апостолов160 121.21%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Никола Станимиров Искренов86 65.15%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Монка Иванова Стойнева59 44.70%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Здравка Методиева Почекайна-Ненкова47 35.61%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Григор Димитров Земенски42 31.82%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Йордан Петров Василев21 15.91%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Боряна Станишева Николова19 14.39%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Славчо Иванов Манов18 13.64%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Соня Боянова Тасева11 8.33%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Спаска Василева Ильова10 7.58%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ2Даниела Кирилова ВладимироваА341.67%
1. ПП ГЕРБ11Сашко Йорданов АневА83.33%
1. ПП ГЕРБ9Румен Петров ВасилевА61.36%
1. ПП ГЕРБ5Стефан Христов МариновА45.45%
1. ПП ГЕРБ6Радостин Дончев РайчевА37.88%
1. ПП ГЕРБ3Димитър Боянов ДимитровА32.58%
1. ПП ГЕРБ10Антоанета Кирилова АспаруховаА19.7%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Стефан Анков АпостоловА121.21%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Никола Станимиров ИскреновА65.15%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Монка Иванова СтойневаА44.7%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Здравка Методиева Почекайна-НенковаА35.61%