Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Брегово
Сума от всички действителни гласове за 0506. Брегово: 2577
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 199

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2478
Квота на Хеър: 190.61538
Общинска избирателна квота: 199

Партия1345
Vi31
1.20%
1102
42.76%
1376
53.40%
68
2.64%
mi-5.781287.21872-
pi-57-
ri-0.781280.21872-
Доп. манд.-10-
Общо манд.-67-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ1. Ивайло Василев Гюров674 338.69%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ3. Анриета Неофитова Петкова101 50.75%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ11. Лозан Илиев Маринов67 33.67%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ6. Георги Радославов Чакъров60 30.15%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ13. Володя Симеонов Удроев56 28.14%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ2. Иван Георгиев Вълчов28 14.07%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ8. Ивайло Вилимов Томов28 14.07%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ5. Венелин Дионисиев Топчиев20 10.05%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ10. Данаил Венелинов Цоев20 10.05%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Цветан Борисов Топчиев1176 590.95%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Людмила Кирилова Минголова70 35.18%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6. Аня Любомирова Ангелова25 12.56%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11. Блага Анакитова Атанасова18 9.05%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Кирил Стефанов Кунчев16 8.04%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Анжела Северелова Белдева15 7.54%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ1Ивайло Василев ГюровА338.69%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ3Анриета Неофитова ПетковаА50.75%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ11Лозан Илиев МариновА33.67%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ6Георги Радославов ЧакъровА30.15%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ13Володя Симеонов УдроевА28.14%
3. ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ, НФСБ2Иван Георгиев ВълчовА14.07%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Цветан Борисов ТопчиевА590.95%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Людмила Кирилова МинголоваА35.18%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ6Аня Любомирова АнгеловаА12.56%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11Блага Анакитова АтанасоваА9.05%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Кирил Стефанов КунчевА8.04%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7Анжела Северелова БелдеваА7.54%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Максим Цветанов БрезоевБ