Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Белослав
Сума от всички действителни гласове за 0304. Белослав: 4380
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 258

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3651
Квота на Хеър: 214.76471
Общинска избирателна квота: 258

Партия12346789101112131415161718
Vi266
6.07%
343
7.83%
323
7.37%
19
0.43%
705
16.10%
31
0.71%
838
19.13%
102
2.33%
18
0.41%
207
4.73%
24
0.55%
764
17.44%
9
0.21%
412
9.41%
138
3.15%
22
0.50%
159
3.63%
mi1.238561.59711.50397-3.28266-3.90194----3.55738-1.91838---
pi111-3-3----3-1---
ri0.238560.59710.50397-0.28266-0.90194----0.55738-0.91838---
Доп. манд.010-0-1----1-1---
Общо манд.121-3-4----4-2---


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Илия Статев Матев170 65.89%
1. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)3. Светослав Георгиев Тодоров39 15.12%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1. Данко Георгиев Калчев186 72.09%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2. Петя Миланова Живкова36 13.95%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/7. Самет Садредин Исмаил31 12.02%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Даниела Михалева Йорданова129 50.00%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Веска Чернева Вълканова- Данева90 34.88%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Валентина Чернева Христова29 11.24%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Цветана Стоянова Козарова24 9.30%
6. ПП ГЕРБ1. Недялко Атанасов Либчев351 136.05%
6. ПП ГЕРБ6. Стойчо Желязков Желязков113 43.80%
6. ПП ГЕРБ13. Ирена Младенова Стоянова37 14.34%
6. ПП ГЕРБ2. Стефан Бориславов Игнатов33 12.79%
6. ПП ГЕРБ3. Магдалена Йорданова Ганева27 10.47%
6. ПП ГЕРБ5. Петранка Бенева Янева24 9.30%
6. ПП ГЕРБ12. Деница Найденова Неделчева20 7.75%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"1. Галина Николова Тодорова301 116.67%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"8. Иван Тодоров Митев150 58.14%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"5. Добри Павлов Добрев101 39.15%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"9. Пламен Димов Панайотов66 25.58%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"3. Веселин Атанасов Кателиев41 15.89%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"7. Марияна Иванова Иванова31 12.02%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"2. Иван Недялков Сърмов29 11.24%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"4. Богомил Митев Николов23 8.91%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"6. Андрей Каменов Атанасов21 8.14%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"1. Живко Неделчев Димитров293 113.57%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"6. Симеон Иванов Иванов96 37.21%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"9. Атанас Колев Рашев73 28.29%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"2. Ивайло Тотков Начев62 24.03%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"13. Николай Савков Николаев42 16.28%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"16. Анатоли Диянов Апостолов34 13.18%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"10. Юсни Алилов Юсниев33 12.79%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"3. Славчо Йорданов Желязков30 11.63%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"4. Мирослав Томов Михайлов25 9.69%
15. ЛИБЕРАЛИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ1. Христо Иванов Христов322 124.81%
15. ЛИБЕРАЛИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ2. Радко Радев Пенчев28 10.85%
15. ЛИБЕРАЛИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ3. Бейхан Неджми Хасанов24 9.30%
15. ЛИБЕРАЛИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ5. Добромир Недков Василев19 7.36%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Илия Статев МатевА65.89%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1Данко Георгиев КалчевА72.09%
2. ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2Петя Миланова ЖивковаА13.95%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Даниела Михалева ЙордановаА50.%
6. ПП ГЕРБ1Недялко Атанасов ЛибчевА136.05%
6. ПП ГЕРБ6Стойчо Желязков ЖелязковА43.8%
6. ПП ГЕРБ13Ирена Младенова СтояноваА14.34%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"1Галина Николова ТодороваА116.67%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"8Иван Тодоров МитевА58.14%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"5Добри Павлов ДобревА39.15%
8. "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТ ЗА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"9Пламен Димов ПанайотовА25.58%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"1Живко Неделчев ДимитровА113.57%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"6Симеон Иванов ИвановА37.21%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"9Атанас Колев РашевА28.29%
13. "ЗЕЛЕН БЕЛОСЛАВ"2Ивайло Тотков НачевА24.03%
15. ЛИБЕРАЛИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ1Христо Иванов ХристовА124.81%
15. ЛИБЕРАЛИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ2Радко Радев ПенчевА10.85%