Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Аврен
Сума от всички действителни гласове за 0301. Аврен: 4321
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 333

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3321
Квота на Хеър: 255.46154
Общинска избирателна квота: 333

Партия1234578
Vi2295
53.11%
156
3.61%
270
6.25%
115
2.66%
270
6.25%
189
4.37%
1026
23.74%
mi8.98374-----4.01626
pi8-----4
ri0.98374-----0.01626
Доп. манд.1-----0
Общо манд.9-----4


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. ПП ГЕРБ2. Боян Владимиров Георгиев1672 502.10%
1. ПП ГЕРБ3. Светлана Недкова Тодорова92 27.63%
1. ПП ГЕРБ4. Недко Стоянов Недялков78 23.42%
1. ПП ГЕРБ11. Тодор Русев Йорданов60 18.02%
1. ПП ГЕРБ13. Ивелина Живкова Томова47 14.11%
1. ПП ГЕРБ6. Таня Костадинова Великова34 10.21%
1. ПП ГЕРБ5. Георги Атанасов Майков25 7.51%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"1. Красимир Христов Тодоров624 187.39%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"8. Симеон Димитров Костадинов114 34.23%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"2. Стоян Георгиев Стоянов93 27.93%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"3. Шабан Алиев Насуфов40 12.01%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"4. Емилиян Емилов Йорданов38 11.41%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"7. Райна Петрова Вучкова34 10.21%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"6. Душко Неделчев Душев24 7.21%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. ПП ГЕРБ2Боян Владимиров ГеоргиевА502.1%
1. ПП ГЕРБ3Светлана Недкова ТодороваА27.63%
1. ПП ГЕРБ4Недко Стоянов НедялковА23.42%
1. ПП ГЕРБ11Тодор Русев ЙордановА18.02%
1. ПП ГЕРБ13Ивелина Живкова ТомоваА14.11%
1. ПП ГЕРБ6Таня Костадинова ВеликоваА10.21%
1. ПП ГЕРБ5Георги Атанасов МайковА7.51%
1. ПП ГЕРБ7Шукри Мустафов АхмедовБ
1. ПП ГЕРБ8Мустафа Шукриев АхмедовБ
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"1Красимир Христов ТодоровА187.39%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"8Симеон Димитров КостадиновА34.23%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"2Стоян Георгиев СтояновА27.93%
8. МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"3Шабан Алиев НасуфовА12.01%