Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Карнобат
Сума от всички действителни гласове за 0209. Карнобат: 11381
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 542

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 10607
Квота на Хеър: 505.09524
Общинска избирателна квота: 542

Партия12456791011121415
Vi1532
13.46%
76
0.67%
2188
19.23%
269
2.36%
3073
27.00%
1797
15.79%
1426
12.53%
591
5.19%
98
0.86%
139
1.22%
34
0.30%
158
1.39%
mi3.03309-4.33186-6.0843.557742.823231.17008----
pi3-4-6321----
ri0.03309-0.33186-0.0840.557740.823230.17008----
Доп. манд.0-0-0110----
Общо манд.3-4-6431----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. НАРОДЕН СЪЮЗ1. Георги Димитров Димитров1065 196.49%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ4. Живка Минчева Гроздева179 33.03%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ3. Вяра Димитрова Петрова63 11.62%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"2. Пенка Колева Балева1068 197.05%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"4. Маргарита Стаматова Стаматова318 58.67%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"6. Пенка Георгиева Христова204 37.64%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"3. Станчо Стоянов Станков99 18.27%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"9. Ганка Спасова Динкова79 14.58%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"7. Росица Панайотова Христова65 11.99%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"10. Иван Божидаров Димитров50 9.23%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"5. Куни Колев Събев43 7.93%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"12. Гергана Пенкова Христова39 7.20%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"1. Георги Неделчев Колев555 102.40%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"5. Жанета Йорданова Димова475 87.64%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"3. Минка Сашкова Сидерова432 79.70%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"7. Ваня Димитрова Димитрова415 76.57%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"9. Красимир Атанасов Трифонов390 71.96%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"12. Душан Николаев Няголов273 50.37%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"4. Стефан Бяндов Хазърбасанов174 32.10%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"2. Радостин Христов Христов124 22.88%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"6. Георги Атанасов Петров77 14.21%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"8. Панайотка Василева Дочева44 8.12%
7. ПП ГЕРБ1. Стефка Генова Иванова1008 185.98%
7. ПП ГЕРБ7. Чавдар Ненчев Вълев177 32.66%
7. ПП ГЕРБ2. Антоанета Кирилова Стоянова106 19.56%
7. ПП ГЕРБ3. Валентин Георгиев Ганчев70 12.92%
7. ПП ГЕРБ5. Христо Георгиев Георгиев68 12.55%
7. ПП ГЕРБ10. Евгения Иванова Минчева59 10.89%
7. ПП ГЕРБ6. Симеон Добрев Георгиев57 10.52%
7. ПП ГЕРБ9. Димитър Чанев Вълев42 7.75%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Тодор Байчев Байчев993 183.21%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Метин Ибрахим Исмаил143 26.38%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Пенко Атанасов Атанасов47 8.67%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Господин Велев Русев45 8.30%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Аспарух Данчев Иванов44 8.12%
10. Движение за права и свободи-ДПС2. Емине Ешреф Али229 42.25%
10. Движение за права и свободи-ДПС5. Мюмюн Шериф Симитчи109 20.11%
10. Движение за права и свободи-ДПС3. Мехмед Мустафа Мехмед45 8.30%
10. Движение за права и свободи-ДПС7. Хасан Мехмед Мехмед45 8.30%
10. Движение за права и свободи-ДПС6. Рамадан Ереджеб Исмаил44 8.12%
10. Движение за права и свободи-ДПС10. Юмер Хасан Сюлейман41 7.56%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. НАРОДЕН СЪЮЗ1Георги Димитров ДимитровА196.49%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ4Живка Минчева ГроздеваА33.03%
1. НАРОДЕН СЪЮЗ3Вяра Димитрова ПетроваА11.62%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"2Пенка Колева БалеваА197.05%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"4Маргарита Стаматова СтаматоваА58.67%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"6Пенка Георгиева ХристоваА37.64%
4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"3Станчо Стоянов СтанковА18.27%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"1Георги Неделчев КолевА102.4%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"5Жанета Йорданова ДимоваА87.64%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"3Минка Сашкова СидероваА79.7%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"7Ваня Димитрова ДимитроваА76.57%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"9Красимир Атанасов ТрифоновА71.96%
6. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО-БДЦ)"12Душан Николаев НяголовА50.37%
7. ПП ГЕРБ1Стефка Генова ИвановаА185.98%
7. ПП ГЕРБ7Чавдар Ненчев ВълевА32.66%
7. ПП ГЕРБ2Антоанета Кирилова СтояноваА19.56%
7. ПП ГЕРБ3Валентин Георгиев ГанчевА12.92%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Тодор Байчев БайчевА183.21%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9Метин Ибрахим ИсмаилА26.38%
9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Пенко Атанасов АтанасовА8.67%
10. Движение за права и свободи-ДПС2Емине Ешреф АлиА42.25%