Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Камено
Сума от всички действителни гласове за 0208. Камено: 4496
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 265

Избран независим кандидат Румяна Атанасова Сотирова с 344 гласа

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 16

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3499
Квота на Хеър: 218.6875
Общинска избирателна квота: 281

Партия15689101112131415
Vi154
3.43%
40
0.89%
313
6.96%
1393
30.98%
580
12.90%
19
0.42%
33
0.73%
154
3.43%
1213
26.98%
217
4.83%
36
0.80%
mi--1.431276.369822.65219---5.54673--
pi--162---5--
ri--0.431270.369820.65219---0.54673--
Доп. манд.--001---1--
Общо манд.--163---6--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1. Иван Стоянов Кузманов225 80.07%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)3. Иванка Стойкова Банева29 10.32%
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)6. Николинка Георгиева Атанасова29 10.32%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Стефан Бонев Стефанов1186 422.06%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Дора Илиева Тяснова91 32.38%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Живко Михов Бараков29 10.32%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Димитър Петров Которов419 149.11%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК9. Галя Петрова Георгиева33 11.74%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Димитър Петров Петров25 8.90%
13. ПП ГЕРБ1. Радослав Иванов Балтаджиев937 333.45%
13. ПП ГЕРБ13. Камен Веселинов Тодоров87 30.96%
13. ПП ГЕРБ4. Тонка Иванова Добрева63 22.42%
13. ПП ГЕРБ3. Янчо Илиев Проданов39 13.88%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. ИК"Румяна Атанасова Сотирова"1Румяна Атанасова СотироваБ
6. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1Иван Стоянов КузмановА80.07%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Стефан Бонев СтефановА422.06%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Дора Илиева ТясноваА32.38%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12Живко Михов БараковА10.32%
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Елена Вангелова Димитрова-МутафоваБ
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3Цветомир Петров ПетровБ
8. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4Георгица Иванова ВеликоваБ
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Димитър Петров КоторовА149.11%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК9Галя Петрова ГеоргиеваА11.74%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6Димитър Петров ПетровА8.9%
13. ПП ГЕРБ1Радослав Иванов БалтаджиевА333.45%
13. ПП ГЕРБ13Камен Веселинов ТодоровА30.96%
13. ПП ГЕРБ4Тонка Иванова ДобреваА22.42%
13. ПП ГЕРБ3Янчо Илиев ПродановА13.88%
13. ПП ГЕРБ2Димитър Петров ПейчевБ
13. ПП ГЕРБ5Иван Георгиев ДимитровБ