Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Севлиево

Активност на гласуване за община Севлиево

38.92
%

10:00

6.26
%

12:30

17.31
%

17:30

33.72
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 31 173 1 950 6.26%
12:30 31 173 5 397 17.31%
17:30 31 173 10 512 33.72%
20:00 31 173 12 134 38.92%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли