Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1639. Кричим: 2635
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 203

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2559
Квота на Хеър: 196.84615

Партия83041435556
Vi76
2.88%
213
8.08%
1367
51.88%
404
15.33%
318
12.07%
257
9.75%
mi-1.082066.944512.052361.615471.30559
pi-16211
ri-0.082060.944510.052360.615470.30559
Доп. манд.-01010
Общо манд.-17221


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
30. ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ101. Бюлент Мустафов Еминов213100.00%
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД101. Антоан Ангелов Димитров105276.96%
43. ПП ГЕРБ101. Атанас Иванов Бъбаров21352.72%
43. ПП ГЕРБ111. Шенол Кязимов Шерифов5413.37%
43. ПП ГЕРБ103. Илия Иванов Цветков348.42%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Сюзан Орхан Моллаюсеин13241.51%
55. Движение за права и свободи – ДПС102. Мехмед Неждетов Рашидов9228.93%
55. Движение за права и свободи – ДПС106. Исмет Османов Юсеинов4514.15%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Теодора Георгиева Кирякова14054.47%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Антоанета Иванова Атанасова4517.51%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
30. ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ101Бюлент Мустафов Еминов*А100.00%
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД101Антоан Ангелов Димитров*А76.96%
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД102Анка Самуилова Хаджиева*Б
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД103Нели Александрова Георгиева*Б
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД104Александър Крумов Попов*Б
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД105Румен Георгиев Тонов*Б
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД106Тодор Любенов Кръстев*Б
41. ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД107Стефка Костадинова Колева*Б
43. ПП ГЕРБ101Атанас Иванов Бъбаров*А52.72%
43. ПП ГЕРБ111Шенол Кязимов Шерифов*А13.37%
55. Движение за права и свободи – ДПС101Сюзан Орхан Моллаюсеин*А41.51%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Мехмед Неждетов Рашидов*А28.93%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Теодора Георгиева Кирякова*А54.47%