Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1623. Първомай: 9305
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 444

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8863
Квота на Хеър: 422.04762

Партия3481543495152555664
Vi1372
14.74%
33
0.35%
234
2.51%
55
0.59%
1861
20.00%
809
8.69%
77
0.83%
43
0.46%
886
9.52%
2583
27.76%
1352
14.53%
mi3.25082---4.409461.91685--2.099296.120163.20343
pi3---41--263
ri0.25082---0.409460.91685--0.099290.120160.20343
Доп. манд.0---11--000
Общо манд.3---52--263


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)101. АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ50937.10%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)103. РОСИЦА ТОСКОВА ГЕНОВА1269.18%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)102. ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ1208.75%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)104. ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА1017.36%
43. ПП ГЕРБ101. Асен Бориславов Кичуков74840.19%
43. ПП ГЕРБ102. Чавдар Петров Здравчев21111.34%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“101. МАРГАРИТА БАНОВА ДАВЧЕВА29236.09%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. МУРАТ АХМЕД АЛИ57564.90%
55. Движение за права и свободи – ДПС105. ГЮЛДАНИЕ ДУРМУШ МЮМЮН12013.54%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Николай Георгиев Митков85232.98%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110. Добрин Кръстев Кръстев2379.18%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104. Атанаска Стоянова Симеонова2128.21%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105. Ангел Кирчев Ангелов2037.86%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101. Христо Стоилов Вълчев24317.97%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ104. Илия Тодоров Ганчев15011.09%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ121. Евгений Аргиров Караиванов13610.06%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)101АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ*А37.10%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)103РОСИЦА ТОСКОВА ГЕНОВА*А9.18%
3. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)102ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ*А8.75%
43. ПП ГЕРБ101Асен Бориславов Кичуков*А40.19%
43. ПП ГЕРБ102Чавдар Петров Здравчев*А11.34%
43. ПП ГЕРБ103Бальо Кирев Балев*Б
43. ПП ГЕРБ104Милена Ангелова Карадинева*Б
43. ПП ГЕРБ105Васил Николов Попов*Б
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“101МАРГАРИТА БАНОВА ДАВЧЕВА*А36.09%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“102МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101МУРАТ АХМЕД АЛИ*А64.90%
55. Движение за права и свободи – ДПС105ГЮЛДАНИЕ ДУРМУШ МЮМЮН*А13.54%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Николай Георгиев Митков*А32.98%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110Добрин Кръстев Кръстев*А9.18%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104Атанаска Стоянова Симеонова*А8.21%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Ангел Кирчев Ангелов*А7.86%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Светозар Колев Славчев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Делян Иванов Караславов*Б
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101Христо Стоилов Вълчев*А17.97%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ104Илия Тодоров Ганчев*А11.09%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ121Евгений Аргиров Караиванов*А10.06%