Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0829. Шабла: 1556
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 142

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1118
Квота на Хеър: 101.63636

Партия481434424351535556
Vi35
2.25%
66
4.24%
111
7.13%
122
7.84%
42
2.70%
769
49.42%
31
1.99%
21
1.35%
10
0.64%
349
22.43%
mi-----7.56619---3.43381
pi-----7---3
ri-----0.56619---0.43381
Доп. манд.-----1---0
Общо манд.-----8---3


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ111. Живко Спасов Иванов10513.65%
43. ПП ГЕРБ102. Кирил Стефанов Кирилов7810.14%
43. ПП ГЕРБ104. Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева7710.01%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Йорданка Иванова Стоева-Йорданова20558.74%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105. Милена Петкова Тодорова277.74%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ111Живко Спасов Иванов*А13.65%
43. ПП ГЕРБ102Кирил Стефанов Кирилов*А10.14%
43. ПП ГЕРБ104Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева*А10.01%
43. ПП ГЕРБ103Елеонора Николова Василева*Б
43. ПП ГЕРБ105Стефан Вълев Иванов*Б
43. ПП ГЕРБ106Елка Йорданова Жечева*Б
43. ПП ГЕРБ107Нина Христова Петрова*Б
43. ПП ГЕРБ108Стоян Стойчев Стоянов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Йорданка Иванова Стоева-Йорданова*А58.74%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Милена Петкова Тодорова*А7.74%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Мария Ставрева Недялова*Б