Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0304. Белослав: 3616
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 213

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2778
Квота на Хеър: 163.41176

Партия4348495051555658646667
Vi573
15.85%
185
5.12%
268
7.41%
190
5.25%
46
1.27%
187
5.17%
599
16.57%
60
1.66%
398
11.01%
940
26.00%
170
4.70%
mi3.50648-1.64003---3.66559-2.435575.75234-
pi3-1---3-25-
ri0.50648-0.64003---0.66559-0.435570.75234-
Доп. манд.0-1---1-01-
Общо манд.3-2---4-26-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Веселин Светлинов Цонев36163.00%
43. ПП ГЕРБ108. Костадин Петев Петров478.20%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“101. Анатоли Диянов Апостолов10940.67%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“102. Недялко Атанасов Либчев4516.79%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“103. Стефан Бориславов Игнатов3914.55%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“107. Юлияна Иванова Рачева3312.31%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Даниела Михалева Йорданова17028.38%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ107. Павел Петров Колев15525.88%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106. Сава Константинов Савов12921.54%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110. Валентина Чернева Христова518.51%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101. Добри Павлов Добрев9323.37%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ102. Светла Бойчева Маринова8621.61%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ110. Свилен Петров Димитров379.30%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)108. Иван Пенчев Пенчев30332.23%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101. Светла Вушева Колева20922.23%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)104. Явор Атанасов Рашев838.83%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)102. Симеон Иванов Иванов747.87%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Веселин Светлинов Цонев*А63.00%
43. ПП ГЕРБ108Костадин Петев Петров*А8.20%
43. ПП ГЕРБ102Анелия Юлиянова Йонкова*Б
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“101Анатоли Диянов Апостолов*А40.67%
49. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“102Недялко Атанасов Либчев*А16.79%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Даниела Михалева Йорданова*А28.38%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ107Павел Петров Колев*А25.88%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106Сава Константинов Савов*А21.54%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110Валентина Чернева Христова*А8.51%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101Добри Павлов Добрев*А23.37%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ102Светла Бойчева Маринова*А21.61%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)108Иван Пенчев Пенчев*А32.23%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101Светла Вушева Колева*А22.23%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)104Явор Атанасов Рашев*А8.83%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)102Симеон Иванов Иванов*А7.87%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)103ИВАНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА*Б
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)105Силвия Иванова Петрова*Б