Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0208. Камено: 3594
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 212

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3377
Квота на Хеър: 198.64706

Партия484351555664
Vi41
1.14%
159
4.42%
2040
56.76%
17
0.47%
243
6.76%
791
22.01%
303
8.43%
mi--10.26947-1.223283.981941.52532
pi--10-131
ri--0.26947-0.223280.981940.52532
Доп. манд.--0-011
Общо манд.--10-142


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Димитър Андонов Николов23596.71%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Цветомир Петров Петров59875.60%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101. Николай Иванов Петров20367.00%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ103. Радослав Георгиев Иванов4314.19%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ107. Йордан Христов Йорданов289.24%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ102Радослав Иванов Балтаджиев*Б
43. ПП ГЕРБ103Янчо Илиев Проданов*Б
43. ПП ГЕРБ104Румяна Атанасова Сотирова*Б
43. ПП ГЕРБ105Камен Веселинов Тодоров*Б
43. ПП ГЕРБ106Иван Георгиев Димитров*Б
43. ПП ГЕРБ107Иван Енев Енев*Б
43. ПП ГЕРБ108Жечка Тодорова Тодорова*Б
43. ПП ГЕРБ109Дияна Славова Гочева*Б
43. ПП ГЕРБ110Божидар Калудов Стефанов*Б
43. ПП ГЕРБ111Стефан Георгиев Иванов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Димитър Андонов Николов*А96.71%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Цветомир Петров Петров*А75.60%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Елена Вангелова Димитрова-Мутафова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Красимир Стоянов Стефанов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Живка Тенева Шимерова*Б
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101Николай Иванов Петров*А67.00%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ103Радослав Георгиев Иванов*А14.19%