ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 09 - Кърджали

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 159 605
В. Брой на секциите в района 447
Г. Брой на секциите, предали протокол 447

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 147 707
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 881
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 63 897

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 155
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 479
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 92 529
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 428
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 89
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 64
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 501

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 63 897
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 361
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 60 536

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 110 7
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 79 4
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 43 1
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 81 5
6. Християндемократическа партия на България 21 7
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 41 2
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 137 12
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 836 19
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 672 5
12. ПП БАСТА 245 11
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 692 18
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 4 445 80
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 55 4
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 233 6
18. ПП ГЕРБ 7 047 83
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 227 25
20. ПП АТАКА 453 19
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 58 5
25. БКП 169 10
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 96 13
27. ЗЕЛЕНИТЕ 93 8
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 2 158 77
29. ДПС - Движение за права и свободи 42 475 792
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 70 23
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 125

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева18
2. Боян Борисов Киров1
3. Ирина Петкова Алексова0
4. Огнян Борисов Боюклиев0
5. Силвия Красимирова Кирилова0
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова1
8. Петър Кирилов Христозов1
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов1
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова0
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов1
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров4
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев7
2. Александър Трифонов Алеков8
3. Христо Пламенов Бантутов2
4. Христина Георгиева Шопова0
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева0
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев0
8. Венета Константинова Маджистрели1
9. Цвета Олегова Манева0
10. Людмила Йорданова Дукова0
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов0
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов0
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев0
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов1
2. Елена Генчова Атанасова2
3. Диан Тодоров Пенчев6
4. Христо Христов Дунчев1
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов0
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев6
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая0
3. Красина Петрова Демирева1
4. Александър Панайотов Каракачанов9
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова0
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова0
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц0
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева0
6. Христо Крумов Станчев1
7. Филип Александров Александров0
8. Асен Йорданов Пачеджиев1
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов1
2. Димитър Илиев Бецов0
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски6
2. Бойко Христов Станкушев1
3. Ергин Мюмюн Емин0
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова2
9. Николай Любчев Драгомиров5
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков1
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева84
2. Светослав Христов Малинов143
3. Божидар Цецов Лукарски14
4. Корман Якубов Исмаилов72
5. Николай Нанков Ненчев9
6. Гергана Николова Гергова1
7. Виктор Стефанов Лилов1
8. Пламен Иванов Даракчиев3
9. Янко Димитров Димитров3
10. Сергей Цветанов Петков38
11. Росица Желязкова Рачева1
12. Дончо Николаев Златев0
13. Ива Евгениева Йорданова1
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева1
15. Ивана Иванова Енева2
16. Настимир Ананиев Ананиев0
17. Радан Миленов Кънев22
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов60
2. Славчо Пенчев Бинев19
3. Велизар Пенков Енчев11
4. Силвия Чавдарова Трендафилова8
5. Александър Духомиров Минев0
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева0
7. Румен Димитров Христов3
8. Константин Живков Бачийски0
9. Розалия Василева Николова0
10. Доброслав Иванов Иванов0
11. Любомир Александров Желев65
12. Николай Иванов Божков0
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов0
15. Георги Василев Манев0
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев2
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов12
2. Мария Николова Кунина2
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева0
5. Надежда Христова Бацанова1
6. Теодора Емилова Самарджиева3
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян32
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин109
2. Михо Димитров Михов15
3. Константин Василев Проданов2
4. Нина Найденова Найденова3
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова0
6. Андрей Иванов Андреев0
7. Драгош Богданов Методиев1
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова2
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова0
10. Георги Александров Вълчев1
11. Минко Велчев Ангелов1
12. Ангел Стоянов Ризов0
13. Ивайло Валентинов Русчев57
14. Цветан Методиев Антов0
15. Апостол Методиев Апостолов4
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров3
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев181
2. Илияна Малинова Йотова104
3. Георги Георгиев Пирински109
4. Петър Атанасов Курумбашев72
5. Достена Христова Лаверн15
6. Светлина Луканова Йолчева6
7. Евгени Захариев Кирилов21
8. Александър Тихомиров Симов40
9. Андрей Лазаров Пантев21
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова9
11. Пламен Димитров Чернев3
12. Стоян Ташков Ташков3
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова1
14. Катя Колева Келевска65
15. Момчил Стефанов Неков434
16. Николай Филев Джагаров3
17. Николай Асенов Тишев6
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова24
2. Илиана Райчева Сиракова21
3. Тодор Иличов Барболов0
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов0
8. Владислава Цветанова Цолова0
9. Мария Георгиева Джатова1
10. Гергана Цветанова Карнакова1
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев0
14. Мурад Юсеин Нури5
15. Деница Петрова Пенчева0
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев14
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев764
2. Андрей Андреев Ковачев41
3. Мария Иванова Габриел69
4. Владимир Андреев Уручев87
5. Ева Константинова Паунова14
6. Емил Йорданов Радев20
7. Андрей Гришев Новаков30
8. Асим Ахмед Адемов44
9. Стефан Иванов Шилев9
10. Ангел Бориславов Филипов8
11. Августина Кирилова Цветкова7
12. Георг Даниелов Георгиев12
13. Пламен Тенев Русев14
14. Анести Атанасов Тимчев4
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева17
16. Мария Йосифова Гиева6
17. Пламен Евгениев Борисов34
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров55
2. Десислав Славов Чуколов9
3. Магдалена Ламбова Ташева17
4. Станислав Тодоров Станилов5
5. Павел Димитров Шопов1
6. Явор Божилов Нотев0
7. Георги Михайлов Сенгалевич2
8. Румен Атанасов Ваташки1
9. Емил Тодоров Лилов1
10. Михаил Петров Михайлов2
11. Гроздан Иванов Иванов0
12. Мирослав Петров Славчев0
13. Атанас Генчев Атанасов1
14. Стоян Стаматов Пенев0
15. Борислав Костадинов Киряков2
16. Добрин Райков Чайлев0
17. Георги Борисов Ковачки4
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов3
2. Павел Стаменов Иванов1
25. БКП 1. Васил Петров Коларов4
2. Спас Владимиров Спасов1
3. Минчо Петров Минчев0
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров1
6. Пеню Байчев Костадинов1
7. Илиян Борисов Обретенов0
8. Николай Илиев Петков2
9. Станчо Вълканов Павлов1
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев0
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева1
14. Симеон Тодоров Гагов2
15. Тимур Генов Гложенски3
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов0
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов5
2. Даниела Стоянова Божинова1
3. Борислав Димитров Сандов1
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев0
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев1
8. Гергана Николаева Томова0
9. Петко Димитров Цветков2
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова1
13. Костадин Стефанов Деянов0
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов2
16. Милена Христова Маринчева0
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков341
2. Ангел Чавдаров Джамбазки96
3. Радка Николова Коджабашева14
4. Румен Маринов Йончев8
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова4
6. Даниела Колева Димитрова4
7. Христо Стоянов Бозов8
8. Хайк Таквор Гарабедян13
9. Десислава Красимирова Тодорова3
10. Ирина Лазарова Добруджалиева5
11. Мая Евгениева Методиева1
12. Мирослава Стефанова Кортенска6
13. Тезджан Феймиева Наимова7
14. Калина Венелинова Крумова6
15. Ангел Николаев Славчев7
16. Росен Петров Петров22
17. Красимир Дончев Каракачанов15
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова553
2. Делян Славчев Пеевски111
3. Неджми Ниязи Али244
4. Илхан Ахмет Кючюк187
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова25
6. Станислав Димитров Анастасов37
7. Айсун Айдънов Авджиев43
8. Елисавета Георгиева Кехайова598
9. Севим Исмет Мусак55
10. Яшар Смаил Асан22
11. Дениз Ремзи Хайрула6
12. Андрей Любомиров Георгиев18
13. Хами Ибрахимов Хамиев17
14. Анна Емилова Благоева10
15. Александър Несторов Несторов18
16. Алисе Османова Хасанова13
17. Мустафа Сали Карадайъ79
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов3
2. Павел Михайлов Чернев0
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0