ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

от произвеждане на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
на 14.05.2017 г.

община Провадия

област ВАРНА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на поставените на референдума въпроси 2


A. Брой на секционните избирателни комисии 44
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 44
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък
(сумата от числата по т.1 от протоколите на СИК)
18981
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък
(сумата от числата по т.2 от протоколите на СИК)
3719
3. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване пликове
(сумата от числата по т.3 от протоколите на СИК)
3719
4. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване бюлетини
(сумата от числата по т.4 от протоколите на СИК)
3719

5. Резултати от гласуването

Въпрос № 1: Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с функция "За балнеолечение"?
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 3580
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 71
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 68
Въпрос № 2: Подкрепяте ли единствената болница в Провадия - Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоана" Провадия да бъде запазена и възстановена във вида й от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 3573
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 79
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 67