ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 145100010
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

от произвеждане на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
на 11.06.2017 г.

населено място с.Вукан кметство Трън
община Трън
област ПЕРНИК

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на поставените на референдума въпроси 1


1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък
(сумата от гласоподавателите в избирателния списък при предаването му на СИК и вписаните в допълнителната страница (под чертата)
136
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) 84
3. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване пликове 84
4. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване бюлетини 84

5. Резултати от гласуването

Въпрос № 1: Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 78
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 2
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 4